שחיטה וטריפות

שחיטה וטריפות

לימודי "הלכות שחיטה וטריפות" להלכה ולמעשה

 

מבוא:

אנו בבית המדרש "שערי הלכה ומשפט" בנינו לתועלת ציבור הלומדים תוכנית לימודים מיוחדת אשר בעזרתה ניתן לרכוש בע"ה ידע מקיף ב"הלכות שחיטה וטריפות", ממקורות ההלכה בדברי הגמרא והראשונים, דרך פסיקות מרן השו"ע והרמ"א והנו"כ, ועד לפסיקות גדולי זמנינו. בשימת דגש על הדברים אשר נתחדשו בזמנינו. כל תלמיד בבית מדרשינו ירכוש ידע נרחב "הלכות שחיטה וטריפות" אשר ישמש אותו ואת בני ביתו בהנהגותיהם, ומלבד זאת יכשיר ויסייע ללומדים להצליחח ולעמוד בכור המבחן המקיף הנערך על ידי הרבנות הראשית לישראל, וקבלת תעודת הסמכה מטעמם, ומעל הכל לימוד דרך הפסיקה ודימוי מילתא למילתא בשאלות אשר יגיעו לפתחם.

הלימודים כוללים:

הלימודים יתמקדו בעיקר בלימוד סוגיות העיון בהלכות "הלכות שחיטה וטריפות" מדברי הגמרא והראשונים, דברי מרן הבית יוסף ופסקיו בשו"ע, הגהות הרמ"א ופסקי גדולי זמנינו.

בכל שיעור יוקדש זמן להנחיות על דרך לימוד סוגיות הבקיאות, מבוא לסימנים, הערות ולימוד כללי.

 

מגידי השיעור:

הרה"ג אייל גיאת שליט"א, הרה"ג עובדיה פרץ שליט"א, הרה"ג גבריאל טולדנו שליט"א, הרה"ג משה כהן שליט"א.

 

השיעורים יתקיימו אחת לשבוע, בבית המדרש "שערי הלכה ומשפט" ברחוב בית הדפוס 30 גבעת שאול ירושלים עיה"ק. 

 

לפרטים והרשמה

יעקב – 073-2345802  yaacov@shoam.org.il

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

מרצים