הכשרת בוררים כהלכה- יושבי על מדין בדיני ממונות - יחידה ה' . תקנות וחוקים

הכשרת בוררים כהלכה- יושבי על מדין בדיני ממונות - יחידה ה' . תקנות וחוקים

 

בית מדרש ללימודי דיינות "שערי הלכה ומשפט"
 

הכשרת בוררים כהלכה - יושבי על מדין בדיני ממונות

תוכנית ייחודית ללימוד והכשרת דיינים לדיני ממונות:

ע"י הרה"ג הדיין המפורסם רבי ישעיהו הרשקוביץ שליט"א

ובהסמכת הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א

 

חלק חמישי בתוכנית הכשרת והסמכת דיינים, לימוד תקנות הדיון והחקיקה, וחוק הבוררות:

                     

שכירות פועלים ------  נזיקין ------  קניינים------ הסכמי עבודה

א. יסודות הבוררות

מבוא: תולדות הבוררות. ההלכה . חוק הבוררות.  הבוררות כאחת מן האלטרנטיבות לבית המשפט.

הבוררות לסוגיה:

א. בורר דן יחיד . ב. בוררות זבל"א. (זה בורר לו אחד) ג. מוסד כבורר. ד. בורר מכריע נוסף.

אישיותו של הבורר וכישוריו.  א. המותר והאסור לבורר ב. חובותיו של הבורר כנאמנם של הצדדים ג. חסינותו של הבורר בפני תביעות נזיקין

 הסכם הבוררות.   דרישת הכתב. ב. הסכסוך.  ג. הצדדים.  ד. התוספת לחוק הבוררות.  ה. תוקפו של הסכם בע"פ .  ו. ההבדל בין שטר בוררין ובין סעיף בוררות בהסכם כללי ז. נפקותו של שטר בוררין על הליך משפטי קיים. ח. ניסוח שטר הבוררות.

נושאים שאינם ראויים להידון בבוררות.

א. נושאים בלתי חוקיים.

ב. נושאים הנוגדים את תקנת הציבור.

ג. נושאים בעלי אופי חוקתי.

ד. סכסוך הנוגע לדייר מוגן.

ה. יחסי עובד ומעביד .

ו. סכסוכים בעלי אופי קנייני.

ז. נושאים שהם בתחום סמכות בלעדית של בתי משפט.

ח. סכסוך בין אזרח ובין רשות סטוטורית (מוסמכת)

הדרכים למינוי בורר.

א. מינוי בסעיף בוררות בהסכם כללי.

ב . מינוי אדם על ידי הצדדים.

ג. מינוי על ידי צד ג'

ד. מינוי על ידי בית המשפט.

ה. מינוי בורר חליף.

ו. העברת בורר מתפקידו – אימתי?

ניהול הבוררות והסיוע של בית המשפט

1. קדם בוררות – הגדרת הסכסוך וקביעת פלוגתאות.

2. תחולת הדינים: דין מהותי, ראיות ופרוצדורה, חובת הנמקה, הגבלת הזמן 

צויים זמניים    א. עיקול זמני.  ב. צווי מניעה .  ג. כינוס נכסים.  ד. ערבות להוצאת.

4. סמכויות בית המשפט על פי סעיף 16 לחוק הבוררות.

5. עיכוב הליכים ע"י בית המשפט

6. הזמנת עדים ע"י הבורר וע"י בית המשפט.

7. עדים מומחים.

8. פניית בורר לבית משפט – אימתי?

9. לאיזו ערכאה שיפוטית כפוף הבורר?

10. ניהול הבוררות:

א. כתבי טענות.  ב. רישום פרוטוקול ג. הזמנת עדים.  ד. גביית ראיות.  ה. הגשת מסמכים.  ו. תיקון כתבי טענות.  ז. ביקור במקום- כחלק מן הראיות.  ח. סיכומים.  ט. סדרי הדין בבוררות

11. דיון בהעדר צד.

12. שכר הבורר.

ג. פסק הבוררות

1. פסק הבוררות, פסק ביניים {חלקי} והחלטות.

2. הנמקת הפסק.

3. פסק בפשרה.

4. תיקון הפסק, השלמת הפסק  

5. העילות לביטול הפסק {סעיף 24 לחוק הבוררות}.

6. אישור הפסק.

7. הוצאה לפועל של פסק בוררות.

8. החזרת הפסק לבורר ע"י בית המשפט.

9. בקשות להבהרת הפסק המופנות לבורר.

10.תביעה ע"פ עילת הפסק.    

ד. שיטת המשפט האזרחי בישראל

1.         מקורות המשפט.

2.         תחומי המשפט.

3.         מבנה מערכת המשפט.

4.         מערכות מעין שיפוטיות.

5.         שיטת השפיטה ותפקיד השופט.

6.         עיקרים בפרוצדורה {אזרחית ופלילית}.

7.         עיקרים בדיני ראיות.

8.         ביקורת שיפוטית: ערר, ערעור, בג"ץ.

9.         עקרון החוקיות – עיקרון שליט במשפט הציבורי.

10.        עקרון הסבירות- עיקרון שליט במשפט הפרטי.

11.        חובת תום לב כעיקרון מחייב במשפט הציבורי והפרטי.

ה. סמכויות השיפוט של בתי הדין הרבניים עפ"י חוק שיפוט בתי דין רבניים תשי"ג - 1953 ובהתאם לפסיקת בג"ץ.

ו. בית משפט לענייני משפחה – השווה והשונה.

ז. עריכת הסכמי גירושין.

ח. דיני ירושות וצוואות עפ"י חוק יחסי ממון (בין בני זוג) תשל"ג – 1974

ט. עריכת הסכמי גירושין.

י. דיני ירושות וצוואות עפ"י ההלכה ולפי חוק הירושה תשכ"ה – 1965

כ. הבג"צ – הרצוי והמצוי.

בוררות ע"פ התורה וההלכה:

א. ההיתר לדון בזמננו בבית דין

ב. ההיתר לדון בבוררות

ג. כפיה לדון בבוררות

ד. מי ראוי או לא ראוי להיות בורר

ה. בוררות של זבל"א

ו. חובת או פטור נימוקים ע"י הבורר

ז. בורר שטעה

ח. בורר שטעה ונגרם נזק

ט. הדרכים למינוי הבורר

י. בורר שרצה להסתלק מהבוררות

יא. אחד מהצדדים שרצה להסתלק מהבוררות

יב. ערעור על הבוררות

יג. כללי הדין שהבורר מחוייב להם

יד. נטילת שכר כדי להיות בורר

טו. מעמד שמאי ומומחה

טז. מה הם עדים פסולים

יז. הליכה לערכאות

לפרטים והרשמה- יעקב 073-2345802,   yaacov@shoam.org.il

 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

מרצים