מסלול ללימודי רבנות שכונה ועיר

מסלול ללימודי רבנות שכונה ועיר

תוכנית הכשרה והסמכה לרבנות שכונה ורבני עיר

"יורה יורה"

כולל סוגיות התלמוד, ראשונים ואחרונים, טור ב"י, שו"ע ונושאי כליו, עד פוסקי דורנו.

מטרת התכנית:

תכנית הלימודים המוצעת, כוללת את חומרי הלימוד הנדרשים לצורך בחינות ההסמכה לרב שכונה ורב עיר.  מלבד ההכנה לבחינות ההסמכה, מטרת התוכנית היא להכשיר את המשתתפים לידיעה והבנת חומרי הלימוד לצורך שימוש מעשי ופראקטי בתחומים הנלמדים.

- הכשרת רבנים בידע תורני והלכתי יסודי ומעמיק

- הכנה לבחינות ההסמכה לרב שכונה ורב עיר – "יורה יורה"

- הכשרה לשימוש ועבודה מעשית בתחומים הנלמדים.

 

הכשרת והסמכת רב שכונה:

3 שנות לימוד , הלימודים מתקיימים אחת לשבוע.

החומר הלימודי: שבת, איסור והיתר, נידה, הלכות תפילה, הלכות ברכות בית כנסת ומזוזה, שמחות, והלכות חופה וקידושין.

 

הכשרה והסמכה לרב עיר:

משך הלימוד – שנתיים, הלימודים מתקיימים אחת לשבוע.

החומר הלימודי: הלכות מצוות התלויות בארץ, עירובין, מקוואות, הלכות פסח ויו"ט, הלכות ר"ה, הלכות יוה"כ, הלכות סוכה ולולב, הלכות מילה וגרות / או הלכות ריבית. הלכות דרך ארץ ובין אדם לחבירו.

 

ייחודיות התכנית:

- מאפשרת למעוניינים להיבחן בבחינות ההסמכה ברבנות שלא במסגרת של כולל, בלימודים של אחת לשבוע המאפשרים עיסוקים נוספים ואחרים.

- דגש על פרקטיקה ושימוש וסיוע בהשמה לכהן במקצועות תורניות הללו ולהתפרנס. כגון - רבנים משיבים, מסדרי חופה וקידושין, מפקחי מקוואות ועוד.

- קבלת סיכומים, נגישות לחומרים באתר "שערי הלכה ומשפט" , וצפייה בשיעורים מוקלטים.

 

רכזי תכניות ומגידי שיעור :

הרה"ג עובדיה פרץ שליט"א. הרה"ג אייל גיאת שליט"א. הרה"ג גבריאל טולדנו שליט"א. הרה"ג משה כהן שליט"א.

 

לפרטים והרשמה : יעקב – 073-2345802  yaacov@shoam.org.il