facebook youtube google טל 073-2345-802
הכשרת מורי צדק ומורי הוראה

הכשרת מורי צדק ומורי הוראה

בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט"

בראשות הרה"ג ברוך שרגא שליט"א

 

תכנית לימודים לקראת הסמכה לרבנים משיבים ( מו"צ )

 

מבוא:

"שערי הלכה ומשפט" מכשיר ומסמיך מו"צ, ומשלבם באיגוד המו"צים של בית ההוראה.

בית ההוראה נותן מענה הלכתי טלפוני במשך 24 שעות ביממה לכ-10,000 פונים בכל חודש. כיום מכהנים בבית ההוראה 67 מו"צים 

 

מטרות התוכנית:

להכשיר ת"ח בהוראות וכללי הפסיקה , ובפרקטיקה מעשית בפסיקת הלכה למעשה. כן להעניק להם את הכלים הנדרשים להכשרתם כמורי הוראה בישראל ולהסמיכם לכך לאחר הצלחתם בלימודים ובמבחנים.

לאחר ההכשרה וההסמכה התלמידים מצטרפים לאיגוד המו"צים ומכהנים בפועל בבית ההוראה.

 

תוכנית העשרה:

בית ההוראה מקיים ימי עיון ותוכניות העשרה למו"צים המכהנים במגוון תחומים אקטואליים ונושאים רלוונטיים להעשרת הידע והפרקטיקה.

 

מה בתוכנית:

  1. תוכנית לימוד עיונית - כללי פסיקה והוראה- שיעור העוסק בכללי ההוראה וכללי הפסיקה ובפרקטיקה .
  2. שימוש בהוראה : התלמידים משתתפים בזמן בו ראש בית ההוראה משיב לשאלות הלכתיות .
  3. דיון עם התלמידים על שאלה הלכתית.ושיעורי בית על עניין מסוים. שיבדקו ע"י הרב.

 

קהל היעד:

  1. אברכים ת"ח שלומד יום שלם הבקיאים בשו"ע  או"ח יו"ד,  ומתאימים מבחינה אישיותית, ואשר עבר ראיון קבלה אצל ראש בית ההוראה.

תעודה:  ע"י בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט" בחתימת הגר"ב שרגא שליט"א

איגוד המו"צים : תלמידים שיוכשרו ויוסמכו ע"י בית ההוראה יצורפו לאיגוד המו"צים שע"י "שערי הלכה ומשפט".