facebook youtube google טל 073-2345-802

שערי הלכה ומשפט - מרכז ללימודים תורניים גבוהים

"שערי הלכה ומשפט" הינו עמותה רשומה ומלכ"ר אשר מטרותיה הן להוות בית הוראה ייחודי הבא לתת מענה לסוגיות הלכתיות אקטואליות. כמו כן, כחלק ממטרות העמותה עוסק בית הדין בהכשרה בתחומים תורניים על מנת להרים קרנה של תורה ולהעניק לבני תורה את האפשרות ללימודים בתחומים תורניים, בצורה מרוכזת, ועל ידי ת"ח מובהקים, ולקבל הדרכה מעשית לידיעה טובה ומועילה בנושאים הלכתיים שונים.

בשערי הלכה ומשפט מוכשרים רבנים ודיינים על ידי הכנה יסודית לבחינות לקראת הסמכה ברבנות הראשית לישראל. במרכז מתקיימים תוכניות הכשרה של רבני שכונה, רבני ערים, טוענים רבניים ודיינים.

המרכז גם מכשיר רבנים מוסמכים, להשיב על שאלות הלכתיות במסלולי לימודים בשם  "רבנים משיבים" לשם כך ולצורך הפרקטיקה של הלומדים ולצורך זיכוי הרבים, המרכז מקיים בית הוראה בשם "שערי הלכה" בנשיאותו של הרה"ג אופיר יצחק מלכא שליט"א. בבית ההוראה  כ 50 רבנים תלמידי חכמים מתנדבים לענות על שאלות הלכתיות של הציבור למשך כל שעות היממה לפי סדר ושיבוץ הקבוע מראש. טלפון של בית ההוראה 02-6321608. 

המרכז מקיים בנוסף גם בית דין לממונות בבית הדין ישנם שלושה הרכבים בראשות אב"ד - הגרא"י מלכא, הגר"ע פרץ והגר"א גיאת. בהם  יושבים דיינים מוסמכים לצד תלמידים מתמחים אשר רוכשים את הפרקטיקה כבר במהלך הלימודים.