ברוכים הבאים לאתר תובנות הפרשה

דבר תורה לפרשת השבוע - קצר וממוקד תובנות​

בדף זה ניתן להירשם בקלות, להזדהות ולכתוב דברי תורה לפרשת השבוע
התוכן עובר בקרה לפני אישור – הדגש בד"ת הוא, תובנה שימושית היוצאת  מהם.
הד"ת ישארו כאן ללא הגבלת זמן ע"ש הכותב. 

מתחם חמישה חומשי תורה

מה הנושא?
בחרו קטגוריה:
shemita
חומש ויקרא, בהר

שביתת הארץ עמל התורה – מקור הברכה

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן

בראשית
חומש בראשית, בראשית
// נושא: נתינה

מחשבה תחילה

התורה מגלה לנו שבריאת העולם מבראשית שהיא ה"מחשבה תחילה" הייתה בעבור ישראל שהם התכלית הסופית ומטרת הבריאה.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

מסעי
חומש במדבר, מסעי
// נושא: המלכת ה'

מסע האומה

יש שפה שמכוונת להנהגה האלוקית המופיעה בפרשיות השבוע של כל סיפורי התורה מבראשית ועד ספר דברים בהם מודגשת ההנהגה האלוקית בסוד מעשה מרכבה.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

שופטים
חומש דברים, שופטים
// נושא: אמונה

תמים תהיה עם ה' אלוקיך

כל חטאיהם של שבעת העממים החלו מעצות המעוננים והקוסמים שהובילום לעבוד את השדים לא אלוה ולהקריב את בנם וביתם באש.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

כי-תצא-למלחמה
חומש דברים, כי תצא
// נושא: תשובה

מלחמת היצר

מלחמה בה היוצא אליה נסמך על כוחו ועל עוצם ידו הרי שמלחמה כזו שלא זוכרים בשעת היציאה אליה את אלוקים היא מדירה את אלוקים משדה הלחימה.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

כי-תבורא
חומש דברים, כי תבא
// נושא: המלכת ה'

המלכת ה' בעולם

נעשינו ראויים לבוא אל הארץ המובטחת לאחר שהוכשרנו להתיישר עם התכלית של אבות האומה שכל תכליתם הייתה המלכת ה' בעולם ועל כל האנושות כולה.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

הר-סיני
חומש דברים, ראה
// נושא: אמונה

אתה הוראית לדעת

התורה בפרשתנו מזהירה מפני נביא שקר מפני שאותו נביא שקר שה' ישלח לנסות אותנו בו יעשה בפנינו אותות ואף מופתים ולמרות זאת אסור לנו לשמוע בקולו.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

עקבפרשת-עקב
חומש דברים, עקב
// נושא: עבודת ה'

מוצא שפתי לא אשנה

התורה מציעה מחד את הדרך להשגתם של החיים ושל אהבת השם אלינו ואילו בהיפוכם של דברים עקב לא תשמעון  יגיע האבדון.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

דברים_חדש
חומש דברים, דברים
// נושא: אמונה

בך יאמינו לעולם

מה צורך יש בדבר לספר שוב ושוב את מיקומם של המסעות ואת הפרוט המדויק של המלחמות והמאורעות? מה הצורך האלוקי שבדבר?

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

וירא
חומש בראשית, וירא
// נושא: אמונה

תשורי מראש אמנה

אברהם אבינו רצה ללמד את אורחיו להאמין בבורא ולהוסיף ולהאמין במידת טובו וחסדו של הבורא שכל תכליתו בבריאת העולם היא להטיב לברואיו.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

tzav_1
חומש ויקרא, צו
// נושא: תשובה

חושך ואור – משבר והתמודדות

היה ראוי לו כי יקריב את גופו ולא יחבל בעולמות עליונים הניזונים מפרי מעלליו. ובמקום זאת, עקב מתנת התשובה שהנחיל השם בעולמו, מומרת הקרבת גופו בהקרבת הקרבן

0 אהבו את הדבר תורה

הרב שלום אביחי כהן

מצרים
חומש שמות, וארא
// נושא: אמונה

כוח בורא בנברא

מדוע ביקש אלוקים ממשה ואהרון לעשות מופת שגם חרטומי מצרים יכולים לעשותו? וכי לא ידע אלוקים מתחילה שפרעה יקרה לחכמי מצרים ולמכשפים אשר בארמונו ושגם הם יוכלו לעשות את אותו הדבר ממש?

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

סםר-תורה_אצבע
חומש שמות, יתרו
// נושא: אמונה

ויאמינו בה' ובמשה עבדו

משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכשוף.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

מאזניים-לאתר
חומש שמות, משפטים
// נושא: צדק

לא תטה משפט

לא תטה משפט אבינך, בריבו. מדבר-שקר, תרחק; ונקי וצדיק אל-תהרג, כי לא-אצדיק רשע. ושחד, לא תקח:  כי השחד יעור פקחים, ויסלף דברי צדיקים.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

מנורה
חומש שמות, תרומה
// נושא: נתינה

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

המשכן ואחריו המקדש הגשמיים הם המקום החיצוני אך בתוכו ובפנימיותו כולו רצוף בנתינת הלב בכוונת מצווה ובאהבה שלמה המכונה בשם "ידבנו ליבו"

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

Depositphotos_1738628_xl-2015-[Recovered]
חומש שמות, תצוה
// נושא: יראה

יראת הרוממות

פרשיות אלו שלאחר יציאת מצרים, הינם מסכת שיעורים שלימד ה' את בני ישראל מתוך רצון להביאם לנקודת השיא שבכל מידה ומידה אליה מחויב האדם להגיע.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב שלום אביחי כהן

AjaxHandler (2)
חומש בראשית, נח
// נושא: נתינה

תכלית בריאת האדם והעולם

התורה מספרת לנו על מאורע היסטורי על תכלית בריאת האדם והעולם כלל איננו מובן. אלוקים ברא את העולם על מנת להטיב לברואיו

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

כדור_הארץ
חומש בראשית, בראשית
// נושא: חסד

מחשבה תחילה

לפני בריאת העולמות הייתה כל המציאות מלאה באור אין סוף ולא היה מקום לנבראים שאם היו נבראים בתוך אורו יתברך היו בטלים במציאות ממש.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

תמונה-לך-לך
חומש בראשית, לך לך
// נושא: עבודת ה'

חובת האדם בעולמו

שורש העבודה התמימה כותב הרמח"ל "יתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו" (מסילת ישרים)

0 אהבו את הדבר תורה

הרב מאיר שמעון

עשור

תיבת-נח
חומש בראשית, נח
// נושא: נתינה

מבחן של מנהיג אמיתי

על אף שנח עצמו היה צדיק, הוא לא היה ראוי כל כך לשבחים מאחר שלא היה מסוגל, ויש האומרים אפילו לא מוכן, להציל את דורו מאסון המבול.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב מאיר שמעון

עשור

תובנות הפרשה

כלל מגזרי

כל העדות והחוגים

כותבים ת"ח מופלגים

בעלי תעודות והסמכה

חידושים

אקטואלים ועדכניים

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.