אור החיים הקדוש פרשת בא


בס”ד

אור החיים הקדוש פרשת בא

וּמֵת כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכוֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל כִּסְאוֹ עַד בְּכוֹר הַשִּׁפְחָה אֲשֶׁר אַחַר הָרֵחָיִם וְכֹל בְּכוֹר בְּהֵמָה.

רש”י הקדוש: “עד בכור השבי” – למה לקו השבויים כדי שלא יאמרו יראתם תבעה עלבונם והביאה פורעניות על מצרים. “מבכור פרעה עד בכור השפחה” – כל הפחותים מבכור פרעה וחשובים מבכור השפחה היו בכלל ולמה לקו בני השפחות שאף הם היו משעבדים בהם ושמחים בצרתם. “וכל בכור בהמה” – לפי שהיו עובדין לה וכשהקדוש ברוך הוא נפרע מן האומה נפרע מאלהיה (מכילתא)

אור החיים הקדוש: “ומת כל בכור. ולא אמר והרגתי כל וגו’ להיות כי ה’ ברוך הוא פועל הטוב כידו אבל פעולת הרע יצו למשרתיו עושי דברו והם יעשו, לזה לא אמר והרגתי אלא ומת פירוש על ידי שליח, ומעשה ה’ המה הזכרת הודעת הבכורות זה הוא וזה גורם כי המשחית ישחיתנו ומת, ומזה יתגלה פירוש אומרו והכיתי שהוא על ידי שליח:

עוד ירצה על דרך אומרם ז”ל (שבת ל”ד.) יהב ביה עיניה וקטליה, גם אמרו ונעשה גל של עצמות. והנה דברים אלו בהשקפה ראשונה ירחקם השכל כי איך תהיה ראיית צדיק לרעה והלא כתיב (משלי כ”ב) טוב עין הוא יבורך, גם ציין ר’ שמעון בן יוחאי ז”ל (זהר ח”ג רי”א) לרע עין המזיק בעינו כי הוא חלק רע. אכן אחר ההשקפה בדקדוק אומרם יהיב עיניה היה לו לומר ראה בו בעיניו, אלא להיות כי כל חלק רע שבעולם בהכרח כי יהיה לו דבר המעמיד כל שהוא מהחיוני שהוא בחינת הטוב כי חלק הרע שם מיתה יש לו ואיך יחיה ויהיה במציאות ואין צריך לומר שיתנועע וילך כבעלי חיים, לזה בהכרח שיהיה בו חלק כל שהוא מבחינה הנקראת חיים וזה חלק טוב. ובזה תשכיל להבין מאמרם ז”ל (סוכה נ”ב.) כי לעתיד לבא יביא הקדוש ברוך הוא לס”מ וישחטנו במעמד הצדיקים וכו’ עד כאן. ודברים אלו אין להם משמעות כי לא יוצדק שחיטה למלאך, ולמה שהקדמנו תהיה הכוונה כי יסיר ממנו חלק המחייהו ובהסרת ממנו חלק הטוב זו היא שחיטתו:”

שואל אור החיים מדוע לא נאמר כי ה’ יהרוג את הבכורים? אלא נאמר רק שהבכורים ימותו.

ותירץ בתחילה כי ה’ אינו עושה רע. וממילא לא שייך לומר עליו שהוא יהרוג.

ואחר כך תירץ כי אכן זה יהיה בצורה סבילה . כאשר תצא מהבכורים של מצרים נקודת הקדושה, אזי ימותו מאליהם.

 

 

 

 

 

 

 

 

וְכַאֲשֶׁר תָּקוּם מִן הַסֵּפֶר -
תְּחַפֵּשֹ בַּאֲשֶׁר לָמַדְתָּ אִם יֵשׁ בּוֹ דָבָר אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמוֹ.

תובנה לחידוש תורה

מדוע לא נאמר כי ה’ הרג את הבכורים במצרים

שתפו עם החברים