פרשת בהעלתך מי ראוי להיות מנהיג

פרשת בהעלתך

מי ראוי להיות מנהיג

בפרשתנו הקב”ה מצוה את משה לאסוף שבעים זקנים כדי שיעזרו לו להנהיג את עם ישראל. מי הם האנשים הראוים לעזור למשה רבנו? אומרת התורה (פרק יא פסוק טז) ויֹּאמֶר ה’ אֶל מֹשֶׁה אֶסְפָה לִּי שִׁבְעִים אִישׁ מִזִּקְנֵי יִשְׂרָאֵל “אֲשֶׁר יָדַעְתָּ כִּי הֵם זִקְנֵי הָעָם וְשֹׁטְרָיו”.
מי הם זקני העם – כותב רש”י אותם יהודים שנתמנו על עם ישראל לשוטרים במצריים כשעבדו בני ישראל בעבודת פרך. אותם השוטרים היו מרחמים על עם ישראל ובגין כך המצרים היו מכים אותם, שנאמר (שמות ה, יד) ויכו שוטרי בני ישראל. אותם שוטרים שהגנו בגופם על עם ישראל עתה יתמנו, כדרך שנצטערו בצרתן.
מעין זה קראנו במגילת רות בחג השבועות שנעמי ראתה ברות ‏(רות א׳,‏ י״ח):‏ ״ותרא כי מתאמצת ותחדל לדבר אתה״.‏ ברגע שראתה שרות מתאמצת נעמי השתכנעה שרות באמת מתכוונת לקבל עליה עול תורה ומצוות.‏ לכן כך עושים עם הגרים,‏ בתחילה מכבידים עליהם כדי להיווכח שהרצון שלהם להתגייר הוא אמיתי וכוונתם היא כנה.‏
כמו כן,‏ שוטרי ישראל שהוכו על ידי הנוגשים המצריים,‏ הוכיחו שעם ישראל יקר להם ומשום כך נתמנו הם להיות זקני העם.
עם ישראל הוא עמו של הקב׳׳ה משום שמוכן למסור נפש על קיום התורה,‏ וזה המבחן בינם לבין אומות העולם כפי שנאמר ‏בגמרא מסכת עבודה זרה (ג.)‏ שאומות העולם מבקשים לעתיד לבוא,‏ שהקב״ה ייתן להם מצוות ויקיימו אותן כדי לקבל עליהם שכר.‏ הקב״ה נותן להם מצוות סוכה שהיא מצוה קלה שאינה עולה כסף,‏ וכל אחד מהם עושה סוכה בראש גגו,‏ והקב״ה מקדיר עליהם חמה,‏ והם יוצאים ובועטים.‏
ואף שגם ישראל יוצאים מהסוכה‏ במקרה שחם שם כל כך עד שאדם היה מחליף מקום דירתו מפני החום הזה,‏ אבל הם יוצאים בהכנעה וכאב לב,‏ כי הם מוכנים לסבול ולהקריב עבור המצוות.
זה מבאר גם כן את האמור במדרש שקראנו בחג השבועות שבזמן מתן תורה,‏ הקב״ה חיזר על כל אומות העולם לתת להם תורה, ישראל אמרו נעשה ונשמע,‏ בתמימות עם הקב”ה,‏ והסכימו לקבל בכל אופן.‏
אך אומות העולם שאלו,‏ מה כתוב בה‏ לדעת אם קל להם לקיים אותה. לכן נאמרו להם הדברים הקשים שבתורה לא תרצח, לא תגנוב, וסירבו לקבלה,‏ שזו היא הוכחה שהם לא קשורים לתורה והיא אינה ראויה להם אם אינם מוכנים למסור את עצמם עליה.
התורה ראויה למי שמוכן למסור נפשו עליה. (מספר דבר בעתו)

וְכַאֲשֶׁר תָּקוּם מִן הַסֵּפֶר -
תְּחַפֵּשֹ בַּאֲשֶׁר לָמַדְתָּ אִם יֵשׁ בּוֹ דָבָר אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמוֹ.

תובנה לחידוש תורה

מיהו מנהיג

שתפו עם החברים