חפץ שאול שנגמר/נמחק

חפץ שאול שנגמר/נמחק

שאלה:

שאלתי נגן מחבר והכנסתי להטענה. כעבור 5 שעות הוצאתי אותו וגיליתי שהוא מת. לכאו’ בגלל ההטענה המרובה. האם זה נחשב למתה מחמת מלאכה? מחד גיסא הוראות היצרן הן לא להטעין יותר מהצורך. מאידך גיסא אף אחד לא מקפיד על זה ומעולם לא שמעתי על מכשיר כלשהו שקרה לו משהו בגלל זה. מצד שלישי- יום לפני כן קרה לי אותו סיפור עם אותו נגן ואותו חבר ובתחילה הנגן לא נדלק וחבר שלי כעס עליי שהטענתי יותר מהצורך אולם לבסוף הוא נדלק ויתכן שאף אם אי”ז מתה מחמת מלאכה כאן כבר הייתי מוזהר שעשוי לקרות לו משהו בגלל זה. מצד רביעי- מאחר וראינו שאמנם הוא משתתק אך נדלק לאח”מ אולי כבר היה מותר לי להשאיר אותו בהטענה כיון שראינו להדיא שלא קורה לא כלום (עכ”פ לא לטווח הרחוק)
אשמח מאד לתשובה מנומקת ואם אפשר עם מקורות
תודה רבה רבה

תשובה:

שבוע טוב

 

מכיוון שאין זה מוגדר מתה מחמת מלאכה, עיין בבא מציעא פא.

ולכאורה, אף אם אין רבים מקפידים על כך, עדיין הוי שינוי מדעת הבעלים שאינו רוצה שיטעינו זמן רב.

 

ואף אם הלך פעם אחת באורח דנהר פקוד ולא קרה כלום, אנן סהדי שהוא מועד לנזק.

 

ועיין ש”ע ח”מ שח לגבי שינוי ממוחשבת הבעלים.

 

כל טוב

אזור שליחת תשובה

תשובה

שליחת שאלה לרבני שערי הלכה ומשפט:

בחר קטגוריה:*
נושא השאלה*
שם מלא*
תוכן השאלה
אנא הכנס לכאן את תוכן השאלה
דוא"ל*