מאמרים · פסקי דין · דיונים הלכתיים

בדין "כופין על מידת סדום"

שאלה: אנשים שנסעו לעבודתם וכדומה, ובעקבות כך החניות שלהם בבנין נשארו פנויות. האם מותר לאדם זר להחנות את רכבו שם? וזה החלי בעזרת צורי וגואלי: תשובה:

קרא עוד »