מאמרים · פסקי דין · דיונים הלכתיים

האם אפשר להעתיק במבחנים

נשאלתי לגבי אדם העושה תואר או שאר הכשרות ולימודים המצריכים בסופם עשיית מבחן. האם יורשה לו להעתיק ממבחנו של אדם אחר שעושה את תהליך ההכשרה

קרא עוד »