הרב יניב דהן שליט"א

Avatar photo

דיני ברכות התורה

שאלה: מה הגדר של שנת קבע לעניין ברכות התורה ? תשובה: אם ישן בלילה לפחות חצי שעה בשכיבה על מטה אפילו בבגדיו הוי שנת קבע, ואם ישן באותו אופן אך פחות מחצי שעה נחלקו פוסקי זמננו האם הוי שנת קבע, ולכן אם עדיין לא התפלל ערבית יכווין בברכת “אהבת עולם” לצאת י”ח ברכות התורה וילמד …

דיני ברכות התורה לקריאה »