הרב דוד בן חי שליט"א

מנהגי ספירת העומר

הלכות ומנהגים בעומר מובא בתלמוד (יבמות סב ע"ב) אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"מ ור"י ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע והם הם העמידו …

מנהגי ספירת העומר לקריאה »

קיצור הלכות סדר פסח

שאלה: שלום לרב! בדרך כלל כל שנה אנו עושים סדר פסח אצל חמי. השנה החלטנו אני ואשתי שנישאר בבית ונערוך סדר. מה הם דיני הסדר ומה עליי לזכור? תשובה: שלום וברכה, אכתוב את דיני סדר הפסח בקצרה ואת ההלכות המצויות ועל מה עלייכם להקפיד בלילה זה והדינים הם כדלהלן:   קדש: • נוטל כוס ראשון …

קיצור הלכות סדר פסח לקריאה »

מתמודדים

כאשר אנו מתבוננים בתופעה הכאובה המוגדרת כנשירה, הן ממסגרות החינוך והן מהדרך החינוכית אותה התוו ההורים, נראה כי מדובר בתופעה שתמיד היתה קיימת בהיסטוריה היהודית. לאורך כל הדורות הנושא של התמודדות חינוכית פשט צורה ולבש צורה עוד מימי אבותינו, שופטינו, נביאנו ורבותינו. למרות שהנושא מורכב ולכל אחד המאפיינים הייחודיים לו ננסה למצוא מאפיינים כלליים מהמקורות …

מתמודדים לקריאה »

דיני תענית אסתר

ביום יג' אדר חל צום "תענית אסתר" מידי שנה ושנה מאחר ובימי מרדכי ואסתר נקהלו היהודים ביום יג' לחדש אדר לעמוד על נפשם מפני אויביהם ושונאיהם וגזרו תענית (מדרש תנחומא בראשית אות ג' עמ' ז') שהיו זקוקים לרחמים לבל יוכלו אויביהם לפגוע בהם. וביום צום זה עמדו כולם בתפלה ובתחנונים וה' יתברך אלוקי אבותינו שמע …

דיני תענית אסתר לקריאה »

מחצית השקל

שנינו במשנה (מסכת מגילה כט ע"א) ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים.הטעם שקוראים פרשת שקליםאמרו רבותינו (שם) באחד באדר משמיעין על השקלים וכו' על השקלים מנלן אמר ר' טבי אמר רבי יאשיה דאמר קרא זאת עולת חודש בחדשו. אמרה תורה חדש והבא קרבן מתרומה חדשה.והטעם שבגינו אנו קוראים פרשת שקלים בראש חודש …

מחצית השקל לקריאה »

מתנה ומציאה של הילד למי היא שייכת לאב או לילד?

עתה באתי לדון האם קטן שמצא מציאה מציאתו לעצמו או לאביו. ומה הדין לגבי מתנה הניתנת לקטן, האם זכה במתנה הזו לעצמו, או שמא זכה בו אביו. והאם יש בדינים הנ"ל חלוק בין קטן לגדול ובין קטן לקטנה ונערה. וראינו לנכון בזמן עיונינו להעלות על כתב את אשר דנו בו הלכה למעשה והם מן המעשים …

מתנה ומציאה של הילד למי היא שייכת לאב או לילד? לקריאה »