אוחיון חננאל

Avatar photo
הכשרת תנור לפסח

הכשרת תנור לפסח

שאלה: יש לי בביתי תנור שאפיתי בו חלות, האם יש לי דרך להכשירו לאפות בו בפסח עוגות? תשובה: נראה שמעיקר הדין אפשר להכשירו ע”י ליבון קל באופן שיחמם חצי שעה אחר שלא השתמש בו 24 שעות.   נראה שמעיקר הדין אפשר להכשירו ע”י ליבון קל באופן שיחמם חצי שעה אחר שלא השתמש בו 24 שעות, …

הכשרת תנור לפסח לקריאה »

הכשרת אינדוקציה לפסח

הכשרת אינדוקציה לפסח

שאלה: לראובן יש אינדוקציה לבישול בה הוא משתמש בשאר ימות השנה בביתו, וכעת שואל האם יש לו אפשרות להשתמש בהם בפסח? והאם הדין יהיה שונה למי שיש כיריים קרמיות? תשובה: לספרדים יכול להשתמש בו אחר ניקיון ושפשוף היטב מעיקר הדין, ואמנם לאשכנזים אין דרך להכשירו.   לספרדים יכול להשתמש בו אחר ניקיון ושפשוף היטב מעיקר …

הכשרת אינדוקציה לפסח לקריאה »

תפיסה בחלוקה של פסח על פי שמועה

תפיסה בחלוקה של פסח על פי שמועה

שאלה: ראובן לקח שקי תפו”א בחלוקה, אך הייתה שמועה שמדובר במכירה מוזלת ומיד ראובן החזיר את שקי תפו”א למוקד החלוקה, אך שוב פשטה שמועה שמדובר בחלוקה אך לאלו שלקחו בראשונה לא נשאר, כעת דורשים הראשונים מהשניים שישיבו להם את השקים, הדין עם מי? (מעשה ששמעתי מהרה”ג ר’ שלמה בארי אב”ד שערי הלכה ומשפט)  באחת מהחלוקות …

תפיסה בחלוקה של פסח על פי שמועה לקריאה »

זכר למחצית השקל אם חל במחשבה

זכר למחצית השקל אם חל במחשבה

שאלה: ראובן החליט במחשבתו כי את סכום מחצית השקל השנה יעביר לישיבתו, כעבור כמה ימים פנה אליו שמעון בבקשת תמיכה עבור דודו שעבר רחמנא ליצלן טרגדיה, בעקבות בקשת שמעון החליט ראובן להעביר לשמעון את מעות זכר למחצית השקל, האם רשאי שמעון לשנות את יעוד התרומה? תשובה: רשאי שמעון לשנות את יעוד מעות זכר למחצית השקל, והמחמיר …

זכר למחצית השקל אם חל במחשבה לקריאה »

בן עיר שהלך בליל ט"ו לכרך

בן עיר שהלך בליל ט”ו לכרך

שאלה: ראובן הגר בעיר שזמן קריאת המגילה שלה בי”ד ובמוצאי פורים של י”ד נסע להוריו המתגוררים בירושלים ללון ולסייע להוריו המבוגרים האם מחויב לקיים את מצוות היום שוב? תשובה: לדעת הגאון החזון איש והרב שלמה זלמן אויערבאך יש לקרוא את המגילה שוב בט”ו ולקיים את שאר מצוות היום גם ביום ט”ו. אך יש חולקים וס”ל  להלכה …

בן עיר שהלך בליל ט”ו לכרך לקריאה »

האם יכול להתחייב פעמיים במצוות ימי הפורים

האם יכול להתחייב פעמיים במצוות ימי הפורים

שאלה: ראובן המתגורר בירושלים הלך להתארח אצל גיסו מליל י”ד של ימי הפורים ובמוצאי הפורים  של י”ד חוזר לביתו לט”ו האם מחויב לנהוג שוב את ימי הפורים תשובה: יש לו לקיים את מצוות ימי הפורים אף ביום ט”ו אך לא יברך על קריאת המגילה.   מקורות בגמ’ מגילה (דף יט עמוד א) בן עיר שהלך …

האם יכול להתחייב פעמיים במצוות ימי הפורים לקריאה »

פגע וברח אם יש חובת דיווח

פגע וברח אם יש חובת דיווח

שאלה: אדם שראה את חברו פוגע ברכב שכנו האם מחוייב ע”פ ההלכה לדווח לשכנו  או שיש חשש מלשון הרע? בבוקר חורפי הביטה רבקה מחלונה ורואה כי האורח של ראובן השכן הגר בדירה מתחתיה פגע ברכבו של יוסי. לתדהמתה של רבקה הבחינה כי האורח נס על נפשו במהירות ללא השארת פרטים מזהים, וכעת שואלת רבקה, האם …

פגע וברח אם יש חובת דיווח לקריאה »

היתר הנאה ממלאכת שבת במתעסק

היתר הנאה ממלאכת שבת במתעסק

שאלה: האם מותר לאכול את מאכלי השבת כאשר הם חוממו בשבת בשגגה ע”י הפעלה מחודשת של הפלטה? באחד מימי שישי ראובן באירגוניו האחרונים לשבת כיון את שעון השבת של הפלטה, לתדהמתו בעוד הוא נכנס לביתו אינו מריח את ריח מאכלי השבת באפו כהרגלו, כשניגש לפלטה הבחין שאכן התקע עם השעון שבת פשוט אינו שקוע דיו …

היתר הנאה ממלאכת שבת במתעסק לקריאה »

ביבי סיטר בהטעייה אם יש חובת תשלום

ביבי סיטר בהטעייה אם יש חובת תשלום

שאלה: אמא שהשאירה את בנה בגמח לילדים אובדים לשמרטפות האם ע”פ ההלכה תחוייב בתשלום שהרי הגמח נועד לעזור לילדים אובדים ולא לשרותי שמרטפות מעשה שהיה בבני ברק בראובן שהקים גמ”ח ילדים אובדים כך שכל פעם שנאבד ילד מביאים אותו לראובן, כך שהורי הילד ידעו לאן לפנות, והנה באחד מלילות השבת החורפיים ארע למשפחת כהן שמחת …

ביבי סיטר בהטעייה אם יש חובת תשלום לקריאה »

חיוב מחסן במזוזה

חיוב מחסן במזוזה

שאלה: יש לי מחסן לאיחסון חפצים ללא שימוש מגורים כלל, האם מוטל עלי לקבוע שם מזוזה? תשובה: לדעת הבן איש חי ולדעת השולחן ערוך יש לקבוע מזוזה ולברך. אך לדעת הרב עובדיה יוסף זצוק”ל יש לקבוע מזוזה אך לא לברך.  מקורות: בגמרא ביומא דף יא עמוד א לימד רב כהנא ברייתא לרב יהודה, בית התבן …

חיוב מחסן במזוזה לקריאה »

בית שאין בו מזוזה האם מותר לישון בו

בית שאין בו מזוזה האם מותר לישון בו

שאלה: בית שלקחו את המזוזה לבדיקה וכעת רוצים לישון בבית האם יש איסור בדבר  תשובה: לכתחילה יש לימנע מלישון בבית אלא אם כן אין לו בית אחר או שיש לו בזה טורח גדול ואם יש לו בחדר אחד ישן שם בדווקא שאין בזה טורח כל כך.  מקורות:  בילקוט שמעוני רות סימן תרא “אמרה נעמי לרות, …

בית שאין בו מזוזה האם מותר לישון בו לקריאה »

חיוב מזוזה בחנות או משרד

חיוב מזוזה בחנות או משרד

שאלה: יש לי משרד הפועל בשעות היום האם יש לי חיוב לקבוע שם מזוזה תשובה: יש לקבוע שם מזוזה אך אין לברך מחמת הספק. מקורות: בפרק א דסוכה (ח:) מימרא דרבי לוי משום רבי מאיר ופירש רש”י (ד”ה שתי סוכות) כך היה דרך יוצרי כלי חרס בימיהם עושים להם שתי סוכות {שני אוהלים} זו לפנים …

חיוב מזוזה בחנות או משרד לקריאה »