הרב תומר אוחנה שליט"א

Avatar photo

איסור מלאכה ויציאה לדרך קודם תפילת מנחה

בגמ’ (ברכות יד.) מובאת שתי דרשות שנלמדו מהפסוק ”צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו”. הדרשה הראשונה היא לאיסור עשיית ”חפציו” קודם התפילה והדין השני הוא איסור לצאת לדרך קודם התפילה. גבי איסור עשיית מלאכה כתב הא”’א (בוטשאטש) וז”ל ” להתעסק בצרכיו. מה שאמרו חז”ל [ברכות יד, א] שלא לעשות מלאכה לפני תפילת שחרית, נראה שאין …

איסור מלאכה ויציאה לדרך קודם תפילת מנחה לקריאה »