שלום יזדי

הלכות טו בשבט

הלכות ט”ו בשבט וברכות יום ט”ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות שיש כמה הלכות התלויות ביום זה, כגון ערלה ותרומות ומעשרות, ונטע רבעי. אך אינו יום דין על האילנות כגון כמה פירות יוציאו וכו’ כמבואר בגמ’ (ר”ה טז.) “ובעצרת נידונים על האילן”, דהיינו ו’ בסיון. ועל כן נוהגים עם ישראל קדושים בליל ט”ו בשבט לאכול …

הלכות טו בשבט לקריאה »