הרב יאיר כהן

Avatar photo

טיול לאבל תוך שלשים יום מיום הקבורה ובתוך י"ב חדש

נשאלתי על ידי אבל ל"ע האם רשאי לצאת לטיול או לקברות צדיקים, תוך שלשים יום וי"ב חדש בתוך שנת האבלות. תשובה. (א) איתא בירושלמי (פרק ג' דמועד קטן הלכה ח', דף י"ט.): "על כל המתים אסור לילך בסחורה עד ל' יום, על אביו ואמו עד שיגערו בו חבריו ויאמרו לו צא עמנו. על כל המתים …

טיול לאבל תוך שלשים יום מיום הקבורה ובתוך י"ב חדש לקריאה »