מאמרים · פסקי דין · דיונים הלכתיים

נרות חנוכה

מאת : הרב יוחנן ריינר – מחבר הספר "וטהר ליבנו" מפורסם כעוסק בקרוב נוער מתמודד לאבינו שבשמים כתב עליו הגאון הגדול רבי משה דוד ליפקוביץ

קרא עוד »

פרשת וישלח

עם לבן גרתי ואחר עד עתה כתב רבי יונתן אייבשיץ, שהתכוון לומר לעשיו שלמרות ש14 שנה התמדתי בישיבה, בכל זאת עברו מאז שנים רבות איבדתי

קרא עוד »