אזרה שלא לטמא בעריות ועונש הנטמא

איסורי עריות קטגוריות נושאים:

אזרה שלא לטמא בעריות ועונש הנטמא

ויקרא י כד - ל

איסורי עריות