איסור אשה עם אשה

איסורי עריות קטגוריות נושאים:

איסור אשה עם אשה

ויקרא יח ג

איסורי עריות