קטגוריות נושאים: איסור הליכה אחר אישה

איסור הליכה אחר אישה

​עירובין יח: וכל העובר אחורי אשה בנהר אין לו חלק לעולם הבא – ובבן יהוידע בברכות סא. כתב דהטעם היות ובעולם הבא אין בו אכילה ושתיה אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה ולכן זה שעובר אחרי אשה שנהנה בראיה אין לו חלק לעולם הבא שהוא הנאת ראיה מזיו השכינה. ובאמת מי שמחייב בשמירת …

איסור הליכה אחר אישה לקריאה »