איסור לבוא על הזכר

איסורי עריות קטגוריות נושאים:

איסור לבוא על הזכר

ויקרא יח כב

איסורי עריות