איסור לשכב עם בהמה

איסורי עריות קטגוריות נושאים:

איסור לשכב עם בהמה

ויקרא יח כג

איסורי עריות