איסור נתינת זרע למלכות

איסורי עריות קטגוריות נושאים:

איסור נתינת זרע למלכות

ויקרא יח כא

איסורי עריות