איסור ערוות אחות האב

איסורי עריות קטגוריות נושאים:

איסור ערוות אחות האב

ויקרא יח ב

איסורי עריות