איסור ערוות אחות האם

איסורי עריות קטגוריות נושאים:

איסור ערוות אחות האם

ויקרא יח יג

איסורי עריות