איסור ערוות אחי האב

איסורי עריות קטגוריות נושאים:

איסור ערוות
אחי האב

ויקרא יח יד

איסורי עריות