איסור ערוות אשה ובתה

איסורי עריות קטגוריות נושאים:

איסור ערוות אשה ובתה

ויקרא יח יז

איסורי עריות