איסור ערוות אשה ובת בנה

איסורי עריות קטגוריות נושאים:

איסור ערוות אשה ובת בנה

ויקרא יח יז

איסורי עריות