איסור ערוות אשה ובת בתה

איסורי עריות קטגוריות נושאים:

איסור ערוות אשה ובת בתה

ויקרא יח יז

איסורי עריות