אלמנה

אלמנה קטגוריות נושאים:

הגדרה

שמות כא כב

אלמנה

האם אלמנה מחויבת בכיסוי ראש

שולחן ערוך חלק אבן העזר (כא ב)

אלמנה