קטגוריות נושאים: דיינו שמגדלות ומצילות

דיינו שמגדלות ומצילות

יבמות (דף סג). אמר רבי חייא, דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטא, ופרש רש"י הרהור עברה.