האם אלמנה מחויבת בכיסוי ראש

אלמנה קטגוריות נושאים:

האם אלמנה מחויבת בכיסוי ראש

שולחן ערוך חלק אבן העזר (כא ב)

אלמנה