קטגוריות נושאים: הדרכה לנישואין שניים

הדרכה לנישואין שניים

יבמות (דף סג). אמר רבי חייא, דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטא, ופרש רש"י הרהור עברה.