קטגוריות נושאים: הנהגת פוסק בביתו

הנהגת פוסק בביתו

​עירובין סג: בספר בניהו בסיפור הנ"ל מוכח דכאשר יש לרב שאלה הלכתית ומנגד זה סותר את הצורך של אשתו, בכ"ז הרב התפנה לשאלה ההלכתית וכמו שכתב שם וז"ל "גם לא יעשה כמאמר אשתו של חכם השני שיניח הבגד למחר".