קטגוריות נושאים: התייחדות ללא זרים

התייחדות ללא זרים

​עירובין סג: אמר רב ברונא אמר רב כל הישן בקילעא שאיש ואשתו שרויין בה עליו הכתוב אומר נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה ואמר רב יוסף אפילו באשתו נידה, רבא אמר אם אשתו נדה תבוא עליו ברכה ולא היא דעד האידנא מאן נטריה. עכ"ל. ומבואר דכאשר יש אדם זר בחדר עם בני הזוג זה איסור חמור …

התייחדות ללא זרים לקריאה »