קטגוריות נושאים: התפעלות מבן או בת הזוג

התפעלות מבן
או בת הזוג

הגמ' מסכת נדרים דף סו עמוד ב מביאה מעשה ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתראי מום יפה שביך לר' ישמעאל בר' יוסי אמר להם שמא ראשה נאה? אמרו לו סגלגל, שמא שערה נאה? דומה לאניצי פשתן, שמא עיניה נאות? טרוטות הן, שמא אזניה נאות? כפולות הן, שמא חוטמה נאה? בלום …

התפעלות מבן
או בת הזוג
לקריאה »