קטגוריות נושאים: זהירות מהרגש

זהירות מהרגש

​עירובין נג: בר' יוסי הגלילי הנ"ל הוסיף בחידושי בן יהוידע דטענה עליו בתרתי חדא שהאריך בדברים ועוד דמה שאמר נלך ולא אמר אלך זה מילת גנאי לדבר עם האשה בלשון זה היות ומשמע שהוא מדבר בעדו ובעדה דמערב אותה עמו באומרו נלך שנינו יחד, ואע"ג דהוא כיון על עצמו כדרך בנ"א לדבר על עצמם בלשון …

זהירות מהרגש לקריאה »