קטגוריות נושאים: זכות הנשים בתורה יותר מהגברים

זכות הנשים בתורה יותר מהגברים

במסכת ברכות (דף יז:) כתוב: גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים, שנאמר: "נשים שאננות קומנה שמענה קולי, בנות בוטחות האזנה אמרתי". אמר לו רב לרבי חייא: נשים במאי זכיין (במה הן זוכות לשכר בעולם הבא, שקרא להן שאננות ובוטחות), אמר לו: בשכר שהן שולחות את בניהם ללמוד תורה, וכן שולחות את …

זכות הנשים בתורה יותר מהגברים לקריאה »