קטגוריות נושאים: חשיבות שמירת ההלכות

חשיבות שמירת ההלכות

​שבת יג. תנא דבי אליהו… מובאת החומרה לשמור על ההלכות השלום בית תלוי בשמירת הלכות טהרת המשפחה זהו השם הכללי. לא נאמר טהרת האשה אלא טהרת המשפחה-ללמדך שהטהרה שהיא ספציפית לאשה בכ”ז יש קשר ישיר לטהרת המשפחה.