קטגוריות נושאים: יושב צריפין והולכי מדברות

יושב צריפין והולכי מדברות

​​עירובין נה: אמר רבי יהודה אמר רב יושב צריפין והולכי מדברות חייהם אינם חיים ונשיהם ובניהם אינם שלהם, תנ"ה אליעזר איש ביריא אומר יושבי צריפין כיושב קברים ועל בניהם אומר ארור שוכב עם כל בהמה, מ"ט (אסורים בנותיהם) עולה אמר שאין להם מרחצאות ור' יוחנן אמר מפני שמרגישין זה לזה בטבילה ופירש רש"י שאין להם …

יושב צריפין והולכי מדברות לקריאה »