קטגוריות נושאים: משא ומתן עם האשה

משא ומתן עם האשה

​עירובין יח: תנו רבנן המרצה מעות לאשה מידו לידה או מידה לידו בשביל שיסתכל בה.. לא ינקה מדינה של גיהנם" ובספר בניהו על ברכות דף סא. כתב את דברי רש"י פה שכתב מרצה מונה כי אין נותן לה המעות מידו לידה עובר אחד דהיינו שמונה אותם לפניה מידו לידה ומוסרת לידה בבת אחת אלא פותחת …

משא ומתן עם האשה לקריאה »