קטגוריות נושאים: נישוק לאחות

נישוק לאחות

​שבת יג. עולה כי הווי אתי מבי רב ראיה מנשק להו לאחוותיה אבי חדיהו (פירוש חזה) ואמרי לה אבי ידייהו (פירוש בזרועותיהן) עכ"ל. והוסיפה הגמ' ופליגא דידיה אדידיה דאמר עולה אפי' שום קורבה אסור משום לך לך אמרי נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב" עכ"ל ועיי"ש בתוס' ופליגא דידא וכו'.