קטגוריות נושאים: צניעות באשה

צניעות באשה

​עירובין ק: ואידך הני שבח הוא לה עיין בספר בניהו שהביא בשם הריב"ש ביו"ד סימן קצ"ה פשט בישיבתה של האשה.