במעגל השנה

שימוש במטבח ובכליו בפסח – דיני הכשר כלים

    שימוש במטבח ובכליו בפסח – דיני הכשר כלים: איסור אכילת חמץ אינו נסוב רק על אכילת חמץ ממש, אלא אף על טעם חמץ הבלוע בכלי הבישול והאפייה. לפיכך אסור להשתמש בפסח בכלי אכילה שהשתמשו בהם למאכלי חמץ בימות השנה. אלא אם כן הכלי עובר תהליך "הכשרה" אשר באמצעות הכלל "כבולעו כך פולטו" ניתן …

שימוש במטבח ובכליו בפסח – דיני הכשר כלים לקריאה »

חג הפורים הלכה למעשה

  📌 מצוות חג הפורים הלכה למעשה: 🍽️ תענית אסתר: צום תענית אסתר, נקבע לדורות, כנגד צום אסתר המלכה לפני בואה אל המלך. מלבד זאת, נמקו חכמים כי הצום נועד להזכיר בכל דור לכלל ישראל כי בכל צרה הבאה לפתחנו, ניתן לשנותה לטובה על ידי צום ותשובה ותיקון המעשים (הר"ן בשם הראב"ד בתענית).   הפטורים …

חג הפורים הלכה למעשה לקריאה »

מתנות לאביונים לאם חד הורית

ב"ה מתנות לאביונים להורים שלום וברכה אני אשה נשואה בהליכי גירושין בעלי עזב את הבית כבר תקופה ארוכה, חלק מילדי נשואים וחלק גרים עמי בבית (ארבעה ילדים), בעלי משלם רק גז וחשמל, שאר כלכלת הבית מוטל על כתפי אני משתכרת לחודש סך של חמש אלף ₪ בלבד, שאלתי היא האם ילדי יכולים לתת לי את …

מתנות לאביונים לאם חד הורית לקריאה »

זכר למחצית השקל

📌 זכר למצוות "מחצית השקל" – מקור, והלכה למעשה: 📚 מקור ורקע: עם ישראל נצטווה לתרום מחצית השקל להוצאות קודשי המקדש והמשכן, ככתוב פרשת כי תשא (שמות ל', י"ג): "זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים, מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ, עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשֶּׁקֶל, מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לַה'". חובה זו נשנתה בתקופת המשכן והמקדש מדי שנה. על …

זכר למחצית השקל לקריאה »

דיני קריאת המגילה

קריאת המגילה כתוב במגילת אסתר (פ"ט פ"כח) והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור וכו' ומכאן למדנו שצריכים אנו ליקרוא את המגילה כמו שפירש רש"י ד"ה נזכרים בקריאת מגילה. לזכור את הנס שעשה עימנו הקב"ה ונהפוך הוא וישלטו היהודים המה בשונאיהם (ע"ע גמ' מגילה ב ע"ב שהוקשה זכירה לעשיה עיי' שם). חובת קריאת המגילה וזמנה …

דיני קריאת המגילה לקריאה »

דיני תענית אסתר

תענית אסתר ביום יג' אדר חל צום "תענית אסתר" מידי שנה ושנה מאחר ובימי מרדכי ואסתר נקהלו היהודים ביום יג' לחדש אדר לעמוד על נפשם מפני אויביהם ושונאיהם וגזרו תענית (מדרש תנחומא בראשית אות ג' עמ' ז') שהיו זקוקים לרחמים לבל יוכלו אויביהם לפגוע בהם. וביום צום זה עמדו כולם בתפלה ובתחנונים וה' יתברך אלוקי …

דיני תענית אסתר לקריאה »

דיני פורים

מצוות יום הפורים ימי הפורים הם ימי שמחה כמו שהעיד הכתוב (אסתר ט כב) והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים ע"כ. ומלבד מה שמחויבים לקרוא מגילה ביום הפורים למדו רבותינו מפסוק זה שישנם מצוות נוספות שהם סעודה ומשתה, משלוח מנות ומתנות …

דיני פורים לקריאה »

דיני מחצית השקל

דיני מחצית השקל שנינו במשנה (מסכת מגילה כט ע"א) ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים. חל להיות בתוך השבת מקדימין לשעבר ומפסיקין לשבת אחרת ע"כ. על פי דברי רבותינו במשנה יש חובה לקרוא פרשת שקלים, אם חל ראש חודש אדר בשבת קוראים אותו בשבת. ואם חל ראש חדש באמצע השבוע מקדימים לקרוא …

דיני מחצית השקל לקריאה »

הלכות טו בשבט

הלכות ט"ו בשבט וברכות יום ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות שיש כמה הלכות התלויות ביום זה, כגון ערלה ותרומות ומעשרות, ונטע רבעי. אך אינו יום דין על האילנות כגון כמה פירות יוציאו וכו' כמבואר בגמ' (ר"ה טז.) "ובעצרת נידונים על האילן", דהיינו ו' בסיון. ועל כן נוהגים עם ישראל קדושים בליל ט"ו בשבט לאכול …

הלכות טו בשבט לקריאה »

אכילת תאנים

בה"י שאלה: לרגל טו בשבט, ברור אכילת תאנים מיובשות וטריות תשובה: איסור אכילת תולעים נאמר בתורה- "וְכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ שֶׁקֶץ הוּא לֹא יֵאָכֵל" – (ספר ויקרא, פרק י"א, פסוק מ"א) איסור שרצים נאמר דווקא בשרץ השורץ על הארץ, ולכן שרץ שנברא בתוך הפרי אין איסור מהתורה לאוכלו כל זמן שלא יצא אל מחוץ …

אכילת תאנים לקריאה »

ענין טו בשבט

בה"י ענין טו בשבט   מצינו בספרים שטו' בשבט הוא ראש השנה לאילנות, שכל דיני מעשרות וכו' הולכים לפי החנטה של טו' בשבט, ראינו גם ששבועות זה ראש השנה לפירות האילן כמו שראינוו במסרכת ראש השנה בעצרת נידונין על פירות האילן' והנה נהגו ישראל קדושים, שבטו בשבט שזה ראש השנה לאילנות, אוכלים מפירות שהשתבחה בהם …

ענין טו בשבט לקריאה »

בחירת ארבעת המינים

בס"ד גמר טוב מדריך לקניית ארבעת המינים. יש לקנות ארבעת המינים מאדם נאמן שאין חשש גזל ערלה ושביעית ובפרט השנה . וכן מומלץ לא לקנות מילדים שאינם יכולים להקנות. יש לשלם על ארבעת המינים קודם החג. *אתרוג* חובה לקנות אתרוג שאינו מורכב. (מצריך הכשר על כך כמו על חשש ערלה, טבל ועוד). השנה מחמת סיומה …

בחירת ארבעת המינים לקריאה »