השקפה ויהדות

השקפה ויהדות

מתמודדים

כאשר אנו מתבוננים בתופעה הכאובה המוגדרת כנשירה, הן ממסגרות החינוך והן מהדרך החינוכית אותה התוו ההורים, נראה כי מדובר בתופעה שתמיד היתה קיימת בהיסטוריה היהודית. לאורך כל הדורות הנושא של התמודדות חינוכית פשט צורה ולבש צורה עוד מימי אבותינו, שופטינו, נביאנו ורבותינו. למרות שהנושא מורכב ולכל אחד המאפיינים הייחודיים לו ננסה למצוא מאפיינים כלליים מהמקורות …

מתמודדים לקריאה »

חולי נפש בהלכה

הלכה פסוקה ומבוררת היא ש"ספק פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה חוץ מע"ז גלוי עריות ושפיכת דמים" (אלפסי סנהדרין פ"ח דף רפ"ז ע"ב), שנאמר "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" – ולא שימות בהם. יומא פ"ה ע"א. ובשו"ע שכ"ח סע"ב כתב זאת בלשון מצוה. האמור נידון וידוע היטב בכל הקשור לעניין חולי וסכנת הגוף, …

חולי נפש בהלכה לקריאה »

לפייס נכון או בכלל לא.

מורנו הגדול הרמב"ם, בספרו הייחודי "משנה תורה" בהלכות תשובה (1) מלמד אותנו את דרך התשובה. תשובה איננה בקשת סליחה גרידא אלא היא כוללת בתוכה פרטים רבים. עיקר דברי הרמב"ם כי התשובה כוללת בתוכה ג' עיקרים שהם חרטה, וידוי, קבלה לעתיד. החרטה היא הריצוי והסליחה על החטא.  וידוי הוא הכרה בחטא. והקבלה לעתיד היא הדרך שתמנע …

לפייס נכון או בכלל לא. לקריאה »

דברי חכמים בדיוק נשמעים

המשנה באבות1 מביאה את רבי יוסי בן יועזר איש צרדה שאומר, "יהי ביתך בית ועד לחכמים, והוי מתאבק בעפר רגליהם, והוי שותה בצמא את דבריהם". וכל כך למה? זאת על מנת שנלמד מחכמתם והשקפותיהם של חכמים, מדרך התנהלותם ומצורת חשיבתם והתייחסותם לכל דבר ועניין. פעולות אלה הן שימוש תלמידי חכמים המהוות אימון לחשיבה יהודית תורנית …

דברי חכמים בדיוק נשמעים לקריאה »

שלמות הבית

הגמרא (שבת קנב.) מספרת לנו על שיחתם של רבי ורבי שמעון בן חלפתא על תופעות הזיקנה בגוף האדם: "מפני מה לא הקבלנו פניך ברגל כדרך שהקבילו אבותי לאבותיך? אמר ליה, סלעים נעשו גבוהים, קרובים נעשו רחוקים, משתים נעשו שלש, משים שלום בבית בטל". אנו מאמינים שבתחום זה של פסיקה והוראה יש להקפיד ביתר שאת על …

שלמות הבית לקריאה »

בני עליה בבין הזמנים

מאת: המשגיח הגה"צ רבי שלמה וולבה זצ"ל איתא בברכות דף סג ע"א דרש בר קפרא איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בה בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך. והנה זה ודאי שאי אפשר להגיע לשלמות כזו של "בכל דרכיך דעהו" מיד, אבל אחרי שלמדנו זמן שלם תורה במקום תורה, הרי יש בכל זמן יש …

בני עליה בבין הזמנים לקריאה »

חשיבות הלימוד בימי בין הזמנים

פתח אור נרחב לעומק ה'רצף' של הלימוד בין שני הזמנים… הרי שנינו [יהושע ה יג-יד] 'ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו, ויאמר לא כי אני שר צבא ה' עתה באתי", אמר לו אמש ביטלתם תמיד של בין הערבים, …

חשיבות הלימוד בימי בין הזמנים לקריאה »

גלות האדם אצל עצמו

פנים רבות יפות ומרגשות ישנן לחג הפסח שבא עלינו לטובה ולברכה. חג שהתורה הקפידה שיחול דווקא בחודש האביב, בזמן של התחדשות ופריחה של הטבע ושל העולם. הוא גם "חג המצות" בשמו המקראי, וכחלק מההזדמנות עבורינו לקיים כמה וכמה מצוות מעשיות הקשורות לחג המיוחד הזה, והוא גם מנציח את הייחוד של עם ישראל מאומות העולם שעל …

גלות האדם אצל עצמו לקריאה »

ערב יום הכיפורים

מאת: הרב דניאל עשור שליט"א, רב מרכז י.נ.ר בערב יום הכיפורים כולנו מתכוננים לקראת התפילה המרגשת ביותר בפתחו של יום קדוש ונורא זה בו יתכפרו עוונותינו ועוונות כל עם ישראל כמו שנאמר: "כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני ה' תיטהרו" . תפילת כל נדרי פותחת את היום הנוראה הזה ועניינה הוא התרת נדרים …

ערב יום הכיפורים לקריאה »

חורבן הבית

תקציר: בתשעה באב נשב כולנו ונתאבל על חורבן בית המקדש, מעטים מאתנו יבחינו שחורבן זה הוא רק הראשון בשלשלת החורבנות במשך הדורות שהחמור ביניהם הוא חורבנו של הבית היהודי, כלומר עלייה בכמות האלימות והפגיעה שמתרחשת בתוך המשפחה בין ילדים להורים, הורים לילדים ובין בני זוג. הפגע פושה בכל. לאחר שיסתיים האבל נקום וננסה לשנות. בתקווה …

חורבן הבית לקריאה »

שיעור לרגל יום היארצייט של אבי הישיבות הגר"ח וואלוז'ינער זצ"ל

 רבי חיים החשיב מאוד את לימוד הבקיאות, ודרש ישרות בלימוד. כן העריך את חשיבות  החזרות בלימוד ואמר שעל ידי ריבוי חזרות יתורצו שאלות רבות. לאדם המתקשה בלימודו, הציע ללמוד במתינות ומתוך שמחה. רבי חיים כתב כי בלימוד כזה (במתינות ובשמחה) יכול האדם להשיג בזמן מועט את מה שבלא מתינות ישיג בשעות רבות. באותה תקופה נעשה הלימוד בצורה …

שיעור לרגל יום היארצייט של אבי הישיבות הגר"ח וואלוז'ינער זצ"ל לקריאה »