מאמרים · פסקי דין · דיונים הלכתיים

פרשת דברים

בתחילת ספר דברים שוב מספר משה לבני ישראל "וניסע מחורב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמורי כאשר צוה ה'

קרא עוד »

פרשת עקב

בפרשת עקב אנו מוצאים את המילה "עקב" בשני הקשרים הפוכים זה מזה. "והיה עקב תשמעון" (בפרק ז פסוק יב) שהוא הפסוק הראשון בפרשה וההקשר ההופכי

קרא עוד »

פרשת ראה

התורה בפרשתנו מזהירה באופן תמוהה לכאורה מפני נביא שקר מפני שאותו נביא שקר שה' ישלח לנסות אותנו בו יעשה בפנינו אותות ואף מופתים ולמרות זאת

קרא עוד »

פרשת כי תבוא

פרשתנו פרשת  כי תבוא באה מיד לאחר פרשת כי תצא למלחמה. ולמעשה מלמדת אותנו שבזכות המלחמה הרוחנית והגשמית שמטרתה להמליך את ה' על האדם ועל

קרא עוד »

פרשת כי-תצא

פרשת כי תצא פותחת בפסוק : "כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלוקיך בידיך ושבית שביו" את ענייני המלחמה ואת הגישה וההשקפה הנכונה כדאי

קרא עוד »

פרשת שופטים

פעמים רבות בוויכוחים תיאולוגיים עם אתיאיסטים מועלית שאלת המוסריות של כיבוש ארץ ישראל בתקופת יהושוע וההוראה של התורה האומרת "לא תחייה כל נשמה" בכל הקשור

קרא עוד »

פרשת ראה

פעמים רבות בוויכוחים תיאולוגיים עם אתיאיסטים מועלית שאלת המוסריות של כיבוש ארץ ישראל בתקופת יהושוע וההוראה של התורה האומרת "לא תחייה כל נשמה" בכל הקשור

קרא עוד »

פרשת עקב

בפרשת עקב אנו מוצאים את המילה "עקב" בשני הקשרים הפוכים זה מזה . "והיה עקב תשמעון" (בפרק ז פסוק יב) שהוא הפסוק הראשון בפרשה וההקשר

קרא עוד »

פרשת דברים

בתחילת ספר דברים שוב מספר משה לבני ישראל "וניסע מחורב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמורי כאשר צוה ה'

קרא עוד »