פסקי הלכה כללי

פסקי הלכה כללי

הלכות טו בשבט

הלכות ט"ו בשבט וברכות יום ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות שיש כמה הלכות התלויות ביום זה, כגון ערלה ותרומות ומעשרות, ונטע רבעי. אך אינו יום דין על האילנות כגון כמה פירות יוציאו וכו' כמבואר בגמ' (ר"ה טז.) "ובעצרת נידונים על האילן", דהיינו ו' בסיון. ועל כן נוהגים עם ישראל קדושים בליל ט"ו בשבט לאכול …

הלכות טו בשבט לקריאה »

אכילת תאנים

בה"י שאלה: לרגל טו בשבט, ברור אכילת תאנים מיובשות וטריות תשובה: איסור אכילת תולעים נאמר בתורה- "וְכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ שֶׁקֶץ הוּא לֹא יֵאָכֵל" – (ספר ויקרא, פרק י"א, פסוק מ"א) איסור שרצים נאמר דווקא בשרץ השורץ על הארץ, ולכן שרץ שנברא בתוך הפרי אין איסור מהתורה לאוכלו כל זמן שלא יצא אל מחוץ …

אכילת תאנים לקריאה »

זמן המתנה בין גבינה צהובה לבשר

זמן המתנה בין גבינה צהובה לבשר מקור הדין: מהזוה"ק שכתוב שם שאסור לאכול בשר וגבינה בסעודה אחת וכו', משמע שם שאסור לאכול בשר לאחר אכילת גבינה, ושיחכה מסעודה לסעודה ומשמע שם שצריך לחכות שעה. שו"ת מהר"ם- כתוב שמהר"מ לא היה אוכל בשר לאחר שאכל גבינה קשה שעברו עליה 6 חודשים, כמו מחלב לאחר בשר, ז"א …

זמן המתנה בין גבינה צהובה לבשר לקריאה »

העברת תינוק מיד ליד בזמני איסור

האם אשה בזמן איסור, יכולה להעביר לבעלה תינוק בן שמונה חודשים שיכול ללכת מעצמו אך בפועל לא הולך לבעל מעצמו, והאם שהולך מעצמו זה לכתחילה או דיעבד? תשובה: במקום צורך כגון באישה שקשה לה מאד להחזיקו או הילד בוכה וא"א להשאירו בידי האישה, מותר למי שהולך כפסקות מרן השו"ע להעביר תינוק שנושא את עצמו , …

העברת תינוק מיד ליד בזמני איסור לקריאה »

תשובה בענין הפרשת מעשר כספים מירושה ולרכישת דירה

ב"ה לכב' הרב השואל…. שאלה ראשונה. אדם שקיבל כספי ירושה וחלק מכספים אלו נתן לבנו לצורך רכישת דירה האם האב צריך להפריש מעשר כספים גם מכספים אלו. הנה מרן בשלחן ערוך (סימן רמט סעיף א'): ושיעור נתינת צדקה אם ידו משגת יתן כפי צורך העניים, ואם אין ידו משגת כל כך, יתן עד חומש נכסיו …

תשובה בענין הפרשת מעשר כספים מירושה ולרכישת דירה לקריאה »

גילוח הראש במספר אפס

גילוח הראש במספר אפס שאלה: האם מותר לגלח את פאות הראש במכונת תספורת במספר אפס. תשובה: א) שנינו במסכת מכות (כ.) המקיף פאות ראשו והמשחית פאות זקנו וכו' חייב, על הראש שתיים, אחת מכאן ואחת מכאן וכו' ואינו חייב עד שיטלנו בתער. רבי אליעזר אומר אפילו ליקטו במלקט או ברהיטני חייב. ע"כ. ובגמרא (כ:) תנו …

גילוח הראש במספר אפס לקריאה »

הנחת דבר מוקצה על חפץ חבירו

הנחת דבר מוקצה על חפץ חבירו   שאלה: אחד המתפללים הניח לפני שבת חפץ מוקצה על אחד השולחנות בבית הכנסת, האם מותר לטלטל בשבת את השולחן.   תשובה: חפץ מוקצה שהונח על חפץ היתר לפני שבת, הרי הוא אוסר את חפץ ההיתר בטלטול, ומעתה דין החפץ כדין המוקצה שעליו. חפץ זה שעל גביו מונח מוקצה …

הנחת דבר מוקצה על חפץ חבירו לקריאה »

איסור לינת לילה בשום בצל וביצה

 איסור אכילת שום בצל וביצה, ששהו לילה שלם ללא קליפה.   מקור הדין: בתלמוד במסכת נדה (יז.) מופיע כך: "אמר רבי שמעון בן יוחאי, חמשה הן, שהעושה אותן מתחייב בנפשו, ודמו בראשו". מתוך הדברים נמנה: "האוכל שום קלוף ובצל קלוף וביצה קלופה וכו', שעבר עליהן הלילה". הלכה שאינה מופיע בשולחן ערוך: דין זה לא מופיע להלכה …

איסור לינת לילה בשום בצל וביצה לקריאה »