קטגוריות וורטים: ויגש

המבט לחיים – שהכל מלמעלה

יוסף רואה בכל מה שאירע לו את יד ההשגחה העליונה המסובבת כל הסיבות כדי שישימנו למושל במצרים, ולא רואה את האחים כאשמים.

מכירת יוסף

המאורעות שהחלו מהורדת יוסף לבור ומכירתו לישמעאלים ועד לעליית יוסף מהבור להיות משנה למלך מצרים לאחר שפתר את חלומות פרעה ועד שני הרעב