חומש בראשית

מתחם חמישה חומשי תורה

בחרו קטגוריה:
מה הפרק?
0100
מה הנושא?
olam
חומש בראשית, בראשית
// נושא: שבת

קיום העולם ע"י שמירת השבת

כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו – מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, שנאמר ויכלו, אל תקרי וַיְכֻלוּ אלא ויְכַלוּ.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן

tree
חומש בראשית, ויחי
// נושא: השגחה פרטית

סגולת הפרנסה

קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולה. במזונות יעקב משתמש בלשון "האלהים" הרעה אתי, כי פרנסה – הקדוש ברוך הוא בעצמו זן.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן

hodaya_newe
חומש בראשית, ויצא
// נושא: הודיה

מעלת ההודיה

המדרש (תנחומא סימן ט) עומד על כך מדוע לא הודתה לאה לה' כשילדה את ראובן ושמעון ולוי ורק כשילדה את יהודה?

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן

sky_new
חומש בראשית, ויגש
// נושא: השגחה פרטית

המבט לחיים – שהכל מלמעלה

יוסף רואה בכל מה שאירע לו את יד ההשגחה העליונה המסובבת כל הסיבות כדי שישימנו למושל במצרים, ולא רואה את האחים כאשמים.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן

lechem_new
חומש בראשית, לך לך
// נושא: כבוד הזולת

ברכת הבית – בזכות האישה

בפרשתנו התורה מספרת שאברהם נאלץ לרדת למצרים בציווי ה' יתברך ומחשש שמא יראו את שרה אשתו שהיא יפת תואר יהרגו אותו ואותה יחיו.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן

togive_new
חומש בראשית, לך לך
// נושא: נתינה

היחסים בין לוט ובין אברהם

סיפור היחסים בין לוט ובין אברהם מתואר בספר בראשית, כתוב: (ה) וְגַם-לְלוֹט–הַהֹלֵךְ, אֶת-אַבְרָם: הָיָה צֹאן-וּבָקָר, וְאֹהָלִים. (ו) וְלֹא-נָשָׂא אֹתָם הָאָרֶץ, לָשֶׁבֶת יַחְדָּו: כִּי-הָיָה רְכוּשָׁם רָב, וְלֹא יָכְלוּ לָשֶׁבֶת יַחְדָּו. בהמשך נפרדים לוט ואברהם, זה מזה בעקבות ריב בין הרועים.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב מאיר שמעון

עשור

hanuka
חומש בראשית, וישב
// נושא: השגחה פרטית

מעלת נרות החנוכה

מובא מה שקרה בזמן החשמונאים – שבבית שני כשמלכות יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן

tefilakotel
חומש בראשית, וישלח
// נושא: תפילה

מעלת התפילה

מיד לאחר שיעקב מתפלל לה' ומעלה את חששו שמא יגרום החטא, יעקב דורש מה' שיקיים את ההבטחות כפי שהזכרנו "ואתה אמרת היטב איטיב עמך".

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן

tefila
חומש בראשית, וירא
// נושא: תפילה

כח התפילה

"תפילות אבות תקנום", שהאבות כבר התפללו אז וכל הקשיים שעברו היו כדי שיכללו בתפילתם כל יהודי בכל ענין.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן

gemalim
חומש בראשית, חיי שרה
// נושא: חסד

טוב וישר ה'

"ויהי הוא טרם כילה לדבר והנה רבקה יוצאת וכדה על שכמה. ותאמר שתה אדוני, ותמהר ותורד כדה על ידה ותשקהו. ותכל להשקותו ותאמר גם לגמליך אשאב…"

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

Hachdot
חומש בראשית, בראשית
// נושא: אחדות

סיפורו של אדם

האשה המתוארת, היתה כבר מראשית הבריאה, אלא שכעת נוסרו והופרדו שני הפרצופים והפכו לשני אנשים נפרדים.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך