חומש בראשית

מתחם חמישה חומשי תורה

מה הנושא?
בחרו קטגוריה:
בחרו קטגוריה:
tefila
חומש בראשית, וירא
// נושא: תפילה

כח התפילה

“תפילות אבות תקנום”, שהאבות כבר התפללו אז וכל הקשיים שעברו היו כדי שיכללו בתפילתם כל יהודי בכל ענין.

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

shoam_33
חומש בראשית, לך לך
// נושא: הודיה, עבודת ה’, המלכת ה’

אור החיים הקדוש פרשת לך לך

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

shoam_14
חומש בראשית, וישב

אור החיים הקדוש על פרשת וישב

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

gemalim
חומש בראשית, חיי שרה
// נושא: חסד

טוב וישר ה’

“ויהי הוא טרם כילה לדבר והנה רבקה יוצאת וכדה על שכמה. ותאמר שתה אדוני, ותמהר ותורד כדה על ידה ותשקהו. ותכל להשקותו ותאמר גם לגמליך אשאב…”

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

sun
חומש בראשית, לך לך
// נושא: אמונה ובטחון, עבודת ה’

פרשת לך לך שיהא שם שמים שגור על פיך

יש לזכור ולהזכיר כל העת כי הכל ברצון ה’

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

emuna
חומש בראשית, מקץ
// נושא: עבודת ה’

זוגיות בראי הפרשה פרשת מקץ

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

כתרכתר_מלך
חומש בראשית, ויגש
// נושא: בושה

מכירת יוסף

המאורעות שהחלו מהורדת יוסף לבור ומכירתו לישמעאלים ועד לעליית יוסף מהבור להיות משנה למלך מצרים לאחר שפתר את חלומות פרעה ועד שני הרעב

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

shoam_59
חומש בראשית, וירא
// נושא: נתינה, והלכת בדרכיו, חסד, שמחה

פרשת וירא – זוגיות בראי הפרשה

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

כתרכתר_מלך
חומש בראשית, מקץ
// נושא: תשובה

אור החיים הקדוש פרשת מקץ

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

צאון
וישלח, חומש בראשית
// נושא: לימוד תורה

עם לבן גרתי ואחר עד עתה

למרות ש14 שנה התמדתי בישיבה, בכל זאת עברו מאז שנים רבות איבדתי את סגולת התורה, ולכן אין בי את הכוח להילחם בך, כי חסר לי את “הקול קול יעקב”

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יוחנן ריינר שליט"א

shoam_49
חומש בראשית, וירא
// נושא: חסד, עבודת ה’, נתינה, והלכת בדרכיו

מצוה בשלמות – מלאך בשלמות

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

כי-תצא-למלחמה
מקץ, חומש בראשית
// נושא: הודיה

פרשת מקץ בין פלאות המלחמה לנס פח השמן

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן