חומש בראשית

מתחם חמישה חומשי תורה

מה הנושא?
בחרו קטגוריה:
gemalim
חומש בראשית, חיי שרה
// נושא: חסד

טוב וישר ה'

"ויהי הוא טרם כילה לדבר והנה רבקה יוצאת וכדה על שכמה. ותאמר שתה אדוני, ותמהר ותורד כדה על ידה ותשקהו. ותכל להשקותו ותאמר גם לגמליך אשאב…"

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

כתרכתר_מלך
חומש בראשית, ויגש
// נושא: בושה

מכירת יוסף

המאורעות שהחלו מהורדת יוסף לבור ומכירתו לישמעאלים ועד לעליית יוסף מהבור להיות משנה למלך מצרים לאחר שפתר את חלומות פרעה ועד שני הרעב

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

צאון
חומש בראשית, וישלח
// נושא: לימוד תורה

עם לבן גרתי ואחר עד עתה

למרות ש14 שנה התמדתי בישיבה, בכל זאת עברו מאז שנים רבות איבדתי את סגולת התורה, ולכן אין בי את הכוח להילחם בך, כי חסר לי את "הקול קול יעקב"

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יוחנן ריינר שליט"א

בראשית
חומש בראשית, בראשית
// נושא: נתינה

מחשבה תחילה

התורה מגלה לנו שבריאת העולם מבראשית שהיא ה"מחשבה תחילה" הייתה בעבור ישראל שהם התכלית הסופית ומטרת הבריאה.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

חברון
חומש בראשית, לך לך
// נושא: השגחה פרטית

להתרחק מתרבות זרה

מדוע לשלוח את העבד לחפש במקום הלא רצוי ולא נכון במקום בו גר נמרוד שהכיר את בוראו ומרד בו ובמקום בו האנשים עובדי אלילים?

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

וירא
חומש בראשית, וירא
// נושא: אמונה ובטחון

תשורי מראש אמנה

אברהם אבינו רצה ללמד את אורחיו להאמין בבורא ולהוסיף ולהאמין במידת טובו וחסדו של הבורא שכל תכליתו בבריאת העולם היא להטיב לברואיו.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

לך-לך-דניאל-עשור
חומש בראשית, לך לך
// נושא: אמונה ובטחון

עשרה נסיונות

הקב"ה מנסה את אברהם אבינו את הניסיון הראשון מתוך עשרת הניסיונות בהם נתנסה אברהם אבינו. הוא פוסע אל הבלתי נודע

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

sorry_newesr
חומש בראשית, ויחי
// נושא: פיוס

פיוס האדם שנמצא במצוקה

בפרשתינו מסופר כאשר יעקב נפטר, חששו האחים לנקמת יוסף על כל הרעה שעשו לו, ולכך פנו אל יוסף בבקשה שימחל להם על כל מה שעשו לו.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אליהו

ווינרוט

תיבת-נח
חומש בראשית, נח
// נושא: נתינה

מבחן של מנהיג אמיתי

על אף שנח עצמו היה צדיק, הוא לא היה ראוי כל כך לשבחים מאחר שלא היה מסוגל, ויש האומרים אפילו לא מוכן, להציל את דורו מאסון המבול.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב מאיר שמעון

עשור

Hachdot
חומש בראשית, בראשית
// נושא: אחדות

סיפורו של אדם

האשה המתוארת, היתה כבר מראשית הבריאה, אלא שכעת נוסרו והופרדו שני הפרצופים והפכו לשני אנשים נפרדים.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אלעזר

וולך

תמונה-לך-לך
חומש בראשית, לך לך
// נושא: עבודת ה'

חובת האדם בעולמו

שורש העבודה התמימה כותב הרמח"ל "יתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו" (מסילת ישרים)

0 אהבו את הדבר תורה

הרב מאיר שמעון

עשור

olam
חומש בראשית, בראשית
// נושא: שבת

קיום העולם ע"י שמירת השבת

כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו – מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, שנאמר ויכלו, אל תקרי וַיְכֻלוּ אלא ויְכַלוּ.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב חגי

שושן