חומש בראשית

מתחם חמישה חומשי תורה

מה הנושא?
בחרו קטגוריה:
togive_new
חומש בראשית
// נושא: נתינה

היחסים בין לוט ובין אברהם

סיפור היחסים בין לוט ובין אברהם מתואר בספר בראשית, כתוב: (ה) וְגַם-לְלוֹט–הַהֹלֵךְ, אֶת-אַבְרָם: הָיָה צֹאן-וּבָקָר, וְאֹהָלִים. (ו) וְלֹא-נָשָׂא אֹתָם הָאָרֶץ, לָשֶׁבֶת יַחְדָּו: כִּי-הָיָה רְכוּשָׁם רָב, וְלֹא יָכְלוּ לָשֶׁבֶת יַחְדָּו. בהמשך נפרדים לוט ואברהם, זה מזה בעקבות ריב בין הרועים.

0 אהבו את הדבר תורה

מאיר שמעון

עשור

shoam_45
נח, חומש בראשית
// נושא: צדק

פרשת נח זהירות שלא לגזול

זהירות בגזל היא יסוד המידות.

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

muganut
וירא
// נושא: חינוך

בקצרה על ההפטרה – וירא

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

hanuka
חומש בראשית, וישב
// נושא: השגחה פרטית

מעלת נרות החנוכה

מובא מה שקרה בזמן החשמונאים – שבבית שני כשמלכות יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות.

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

https-visualhunt.comphoto16030tower-against-clouds-in-sky.png
חומש בראשית, נח
// נושא: השגחה פרטית

אור החיים הקדוש פרשת נח

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

תולדות
// נושא: פיוס

פרידת אברם ולוט

תיאור היחסים בין אברהם אבינו לבין לוט בין אחיו, הסכסוך, ישוב הסכסוך והפרדה

0 אהבו את הדבר תורה

מאיר שמעון

עשור

tefilakotel
חומש בראשית, וישלח
// נושא: תפילה

מעלת התפילה

מיד לאחר שיעקב מתפלל לה' ומעלה את חששו שמא יגרום החטא, יעקב דורש מה' שיקיים את ההבטחות כפי שהזכרנו "ואתה אמרת היטב איטיב עמך".

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

shoam_33
חומש בראשית, לך לך
// נושא: הודיה, עבודת ה', המלכת ה'

אור החיים הקדוש פרשת לך לך

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

895724
ויצא
// נושא: חינוך

טבילת נשים עם נזם

האם מותר לאשה לטבול עם נזם?

0 אהבו את הדבר תורה

הרב איתיאל

כ"ץ

tefila
וירא, חומש בראשית
// נושא: תפילה

כח התפילה

"תפילות אבות תקנום", שהאבות כבר התפללו אז וכל הקשיים שעברו היו כדי שיכללו בתפילתם כל יהודי בכל ענין.