חומש בראשית

מתחם חמישה חומשי תורה

מה הנושא?
בחרו קטגוריה:
בחרו קטגוריה:
בראשית
חומש בראשית, בראשית
// נושא: נתינה

מחשבה תחילה

התורה מגלה לנו שבריאת העולם מבראשית שהיא ה”מחשבה תחילה” הייתה בעבור ישראל שהם התכלית הסופית ומטרת הבריאה.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

חברון
חומש בראשית, לך לך
// נושא: השגחה פרטית

להתרחק מתרבות זרה

מדוע לשלוח את העבד לחפש במקום הלא רצוי ולא נכון במקום בו גר נמרוד שהכיר את בוראו ומרד בו ובמקום בו האנשים עובדי אלילים?

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

shoam_36
חומש בראשית, חיי שרה
// נושא: חינוך

חינוך וזוגיות בראי הפרשה – חיי שרה

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

leader_course
חומש בראשית, ויגש
// נושא: כבוד הזולת, פיוס

אור החיים הקדוש פרשת ויגש

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

וירא
חומש בראשית, וירא
// נושא: אמונה ובטחון

תשורי מראש אמנה

אברהם אבינו רצה ללמד את אורחיו להאמין בבורא ולהוסיף ולהאמין במידת טובו וחסדו של הבורא שכל תכליתו בבריאת העולם היא להטיב לברואיו.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

לך-לך-דניאל-עשור
חומש בראשית, לך לך
// נושא: אמונה ובטחון

עשרה נסיונות

הקב”ה מנסה את אברהם אבינו את הניסיון הראשון מתוך עשרת הניסיונות בהם נתנסה אברהם אבינו. הוא פוסע אל הבלתי נודע

0 אהבו את הדבר תורה

הרב דניאל עשור

חברון
חומש בראשית, חיי שרה
// נושא: חסד, אמונה ובטחון, עבודת ה’, המלכת ה’

אור החיים הקדוש על הפרשה – חיי שרה

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

shoam_23
חומש בראשית, ויגש
// נושא: השגחה פרטית

פרשת ויגש בדרך שאדם רוצה לילך גם רוח הקודש כמוהו

0 אהבו את הדבר תורה

הרה"ג הרב חגי

שושן

sorry_newesr
חומש בראשית, ויחי
// נושא: פיוס

פיוס האדם שנמצא במצוקה

בפרשתינו מסופר כאשר יעקב נפטר, חששו האחים לנקמת יוסף על כל הרעה שעשו לו, ולכך פנו אל יוסף בבקשה שימחל להם על כל מה שעשו לו.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב אליהו

ווינרוט

תיבת-נח
חומש בראשית, נח
// נושא: נתינה

מבחן של מנהיג אמיתי

על אף שנח עצמו היה צדיק, הוא לא היה ראוי כל כך לשבחים מאחר שלא היה מסוגל, ויש האומרים אפילו לא מוכן, להציל את דורו מאסון המבול.

0 אהבו את הדבר תורה

הרב מאיר שמעון

עשור

shoam_15
חומש בראשית, תולדות
// נושא: חינוך

חינוך בראי הפרשה – תולדות

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי

ויחי, חומש בראשית

אור החיים הקדוש פרשת ויחי

0 אהבו את הדבר תורה

הרב יצחק

פריי